02:48 

екзаменаційні питання з криміналістики

— Ты куда?! — Гулять… — Что значит: «Гулять»?! — Гулять — значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух!
екзаменаційні питання з криміналістики

Предмет та завдання криміналістики
Система криміналістики
Природа криміналістики
Місце криміналістики в системі юридичних наук
Процес пізнання в розслідуванні злочинів
Методи криміналістики та їх види
Спеціальні методи криміналістики
Поняття криміналістичної ідентифікації
Групова належність та її значення
Об'єкти ідентифікації
Типи та види ідентифікації
Ідентифікаційні ознаки
Загальна методика криміналістичної ідентифікації
Виникнення і розвиток криміналістики
Сучасний стан криміналістики
Експертні установи в Україні
Поняття криміналістичної техніки та її галузі
Правові основи використання технічних засобів .
Комплекти науково-технічних засобів (слідча валіза)
Оснащеність пересувної криміналістичної лабораторії (ПКЛ)
Технічні засоби профілактики
Поняття судової фотографії та її значення
Види судово-оперативної фотозйомки
Методи судово-оперативної фотозйомки
Упізнавальна фотозйомка (сигналітична)
Методи судово-дослідницької фотографії
Поняття судового відеозапису
Поняття трасології та її значення
Поняття сліду в трасології.
Механізм слідоутворення і класифікація слідів
Поняття дактилоскопії
Види папілярних візерунків
Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук
Сліди ніг та взуття людини. Особливості їх фіксації
Сліди знарядь злому та інструментів. Особливості їх фіксації
Сліди транспортних засобів. Особливості їх фіксації
Поняття судової балістики та її значення
Класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів
Сліди дії вогнепальної зброї
Слідчий огляд вогнепальної зброї, та слідів її дії
Поняття документа в криміналістиці. Види документів
Слідчий огляд документів
Поняття техніко-криміналістичного дослідження документів
Встановлення змін у документі
Встановлення слабовидимих і невидимих текстів
Дослідження залитих і закреслених текстів
Дослідження відбитків печаток та штампів
Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості
Ознаки письмової мови
Поняття почерку та його ознаки
Особливості підготовки матеріалів до судово-почеркознавчого дослідження
Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
Словесний портрет
Поняття кримінальної реєстрації
Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік
Поняття і предмет криміналістичної тактики
Поняття тактичного прийому та його види
Тактичні комбінації і тактичні операції
Поняття організації розслідування злочинів
Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
Сутність та види версій
Побудова слідчих версій
Поняття та види слідчого огляду
Тактичні прийоми огляду місця події
Фіксація результатів огляду місця події
Огляд трупу
Поняття та види допиту
Підготовка до допиту
Тактичні прийоми допиту
Тактичні прийоми викриття неправди в показаннях
Тактика очної ставки.
Фіксація результатів допиту
Поняття та види обшуку
Тактичні прийоми обшуку
Особливості проведення виїмки
Фіксація результатів обшуку і виїмки
Поняття пред'явлення для впізнання
Підготовка до пред'явлення для впізнання
Особливості пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів та предметів
Фіксація результатів пред'явлення для впізнання
Поняття та види слідчого експерименту
Підготовка до слідчого експерименту ,
Тактичні правила проведення слідчого експерименту
Особливості перевірки показань на місці
Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події-
Поняття судової експертизи та її значення і
Види судової експертизи
Система судово-експертних установ в Україні
Підготовка до проведення судових експертиз
Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
Поняття та зміст криміналістичної методики
Криміналістична класифікація злочинів
Криміналістична характеристика злочинів та її структура
Взаємодія слідчого та оперативно-розшукових органів у розкритті злочинів
Криміналістична характеристика вбивств
Першочергові слідчі дії при розслідуванні вбивств
Криміналістична характеристика вбивств на замовлення
Особливості розслідування вбивств на замовлення
Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Першочергові слідчі дії при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Побудова слідчих версій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Криміналістична характеристика хабарництва
Першочергові слідчі дії при розслідуванні хабарництва
Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень
Криміналістична характеристика крадіжок
Типові версії при розслідуванні крадіжок
Першочергові слідчі дії при розслідуванні крадіжок
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
Особливості розслідування грабежів і розбоїв
Криміналістична характеристика шахрайства
Особливості розслідування шахрайства
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Криміналістична характеристика підпалів
Першочергові слідчі дії при розслідуванні підпалів
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
Особливості розслідування злочинів проти довкілля
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
Особливості розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групам

URL
Комментарии
2011-11-27 в 20:36 

Спасибо за статью оказалась очень полезной.

URL
     

_DeViL's_SiStEr_

главная